Για Δρομολόγηση μπορείτε να επιλέξετε την Αφετηρία και τον Προορισμό σας είτε μέσα από το μενού Δρομολόγησης (εισάγοντας Oδό Αριθμό Πόλη) είτε απ’ ευθείας πάνω στον χάρτη κάνοντας χρήση του δεξιού πλήκτρου του ποντικιού (δεξί click).
© letsGo.gr 2009. Powered by Noetron.
ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ
Σκοπός Οι παρόντες όροι χρήσης καθορίζουν τον τρόπο χρήσης του διαδικτυακού τόπου και των υπηρεσιών που παρέχονται από την εταιρεία.
Αποδοχή των όρων χρήσης Η επίσκεψη και χρήση των υπηρεσιών, περιεχομένων και προϊόντων του παρόντος διαδικτυακού τόπου προϋποθέτει την ανεπιφύλακτη αποδοχή των παρόντων όρων χρήσης.
Χρήση των υπηρεσιών Οι υπηρεσίες που παρέχονται στον παρόντα διαδικτυακό τόπο καθώς και το περιεχόμενο που δημοσιεύεται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων των χαρτών, φωτογραφιών ή videos δύνανται να χρησιμοποιηθούν μόνο για προσωπική, μη επαγγελματική χρήση. Η εμπορική χρήση του διαδικτυακού τόπου απαγορεύεται. Ο παρών διαδικτυακός τόπος ενδέχεται να περιέχει παραπομπή σε διαδικτυακούς χώρους τρίτων (links, banners κλπ). Η παρουσία παραπομπών δεν σημαίνει συνεργασία της εταιρείας με τους διαδικτυακούς τόπους των τρίτων. Η εταιρεία δεν εγγυάται για το περιεχόμενο των σελίδων τρίτων ή / και την πληρότητα των υπηρεσιών τους, και δεν ευθύνεται, σε καμία περίπτωση για τις υπηρεσίες, τα προϊόντα, τις πληροφορίες ή το λογισμικό τους. Ο χρήστης έχει την ευθύνη πρόσβασης στον παρόντα διαδικτυακό τόπο και τις υπηρεσίες του. Ο χρήστης υποχρεούται να χρησιμοποιεί τον διαδικτυακό τόπο για νόμιμους σκοπούς και σύμφωνα με τα χρηστά ήθη.
Πνευματικά δικαιώματα Οι υπηρεσίες και το περιεχόμενο (ενδεικτικά: δεδομένα, βάσεις δεδομένων, λογισμικό, φωτογραφίες, video, πληροφορίες, λογότυπα, διακριτικά γνωρίσματα) που εμφανίζονται ή είναι διαθέσιμα στους επισκέπτες στον διαδικτυακό τόπο, προορίζονται για αυστηρά προσωπική χρήση, προστατεύονται από δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας και τους νόμους περί εμπορικών σημάτων. Η εμφάνιση τους στο δικτυακό τόπο δεν αποτελεί μεταβίβαση ή εκχώρηση της άδειας χρήσης τους. Κάθε αντιγραφή, αναπαραγωγή, παρουσίαση, προσαρμογή, τροποποίηση, δημοσίευση, διανομή των υπηρεσιών ή /και του περιεχομένου του διαδικτυακού τόπου με οποιοδήποτε τρόπο, εν όλω ή εν μέρει, είτε το περιεχόμενο ανήκει στην εταιρεία είτε σε τρίτο, απαγορεύεται. Απαγορεύεται, επιπλέον, η τροποποίηση και/ ή η διαγραφή των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας, εμπορικών σημάτων ή φωτογραφιώνa που τυχόν εμφανίζονται στον διαδικτυακό τόπο ή τους σχετικούς χάρτες.
Κόστος Διαδρομής με Ταξί Αφορά στον υπολογισμό ενδεικτικού κόστους, βασιζομένου στην προτεινόμενη βέλτιστη διαδρομή και τα ισχύοντα κόμιστρα των ταξί σε ιδανικές συνθήκες κυκλοφορίας, βάσει της ώρας που θα επιλέξει ο χρήστης (ημερήσιο ή νυκτερινό τιμολόγιο). Το πραγματικό κόστος μπορεί να διαφοροποιηθεί ανάλογα με τον κυκλοφοριακό φόρτο, τις καιρικές συνθήκες κι άλλους απρόβλεπτους παράγοντες. Διόδια: Η εταιρεία δεν ευθύνεται για την εγκυρότητα, πληρότητα και επικαιροποίηση τους. Τυχόν ναύλοι δεν εμφανίζονται. Για τον υπολογισμό του κόστους λαμβάνεται υπόψη η Περιμετρική Ζώνη (Μονή Ταρίφα) των Ταξί σε Αθήνα και Πάτρα, και πολύ σύντομα θα συμπεριληφθούν κι άλλες πόλεις. Μέχρι τότε, το κόστος διαδρομής για όλες τις άλλες πόλεις θα υπολογίζεται ενδεικτικά με διπλή ταρίφα. Τα σημεία ενδιαφέροντος προσδιορίζονται κατά την κρίση της εταιρείας και η απαρίθμηση τους είναι ενδεικτική και όχι περιοριστική.
Περιορισμός ευθύνης Το περιεχόμενο και οι υπηρεσίες παρέχονται «ως έχουν». Αν και καταβάλλεται κάθε δυνατή προσπάθεια να εξασφαλίσουμε την ορθότητα των παρεχόμενων πληροφοριών, δεν αναλαμβάνουμε την ευθύνη για την αρτιότητα, εγκυρότητα, πληρότητα και επικαιροποίηση αυτών. Η εταιρεία δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε μορφής ζημία υποστεί ο χρηστής εξαιτίας της χρήσης ή / και της μη διαθεσιμότητας της χρήσης των υπηρεσιών, προϊόντων και πληροφοριών του παρόντος διαδικτυακού τόπου. Η εταιρεία δεν ευθύνεται επίσης για αποφάσεις των χρηστών που βασίζονται σε πληροφορίες που περιλαμβάνονται στον παρόντα διαδικτυακό τόπο ή που είναι διαθέσιμες μέσω αυτού. Σε καμία περίπτωση η εταιρεία δεν ευθύνεται για έλλειψη ασφάλειας στην περίπτωση μεταβίβασης δεδομένων ή για έλλειψη συνεχούς και αδιάλειπτης πρόσβασης στον διαδικτυακό τόπο ή σε υπηρεσίες που προσφέρονται από αυτόν. Ο κάθε χρήστης είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για την προστασία του προσωπικού του εξοπλισμού και λογισμικού από ιούς. Δοθέντος ότι η προτεινόμενη από το σύστημα δρομολόγηση είναι αποτέλεσμα αλγορίθμου ενδέχεται να μην είναι η συντομότερη δυνατή ή, σε περίπτωση δρομολόγησης για μετακίνηση πεζή, να υπάρχουν εμπόδια ή απουσία πεζοδρομίων.
Τροποποίηση των όρων χρήσης Η εταιρεία έχει το δικαίωμα να τροποποιεί ή να συμπληρώνει το περιεχόμενο και τις υπηρεσίες καθώς και τους παρόντες όρους χρήσης του διαδικτυακού τόπου κατά την διακριτική της ευχέρεια και την ανέλεγκτη κρίση της χωρίς προηγούμενη προειδοποίηση.
Προς: Απαιτούμενο Πεδίο Το email που καταχωρήσατε δεν είναι έγκυρο. Απ?: Απαιτούμενο Πεδίο Το email που καταχωρήσατε δεν είναι έγκυρο.


close
Σας ευχαριστούμε πολύ για το μήνυμά σας.

Αυτή είναι η δοκιμαστική (beta) έκδοση του www.LetsGo.gr. Το site εμπλουτίζεται διαρκώς με νέα γεωγραφικά δεδομένα και υπηρεσίες για να σας προσφέρει μια μοναδική εμπειρία πλοήγησης. Μην ξεχνάτε να το επισκέπτεστε συχνά για να ενημερώνεστε για όλες τις νέες εξελίξεις.